Математик

Хүн төрөлхтөн, улс бүр Математик болон Эх хэлний хичээлийг ерөнхий боловсролын сургуульд заавал судалдаг. Энэ нь Математикийн шинжлэх ухааныг дэлхий нийтээр хүлээн зөвшөөрч иргэн бүр суралцах шаардлагатай гэж үзэж байгаагийнх юм.

Мөн математикийн шинжлэх ухааны хатан хаан гэж нэрлэдэг. Нэг үгээр бол шинжлэх ухааны тулгуур нь математик юм.

Математикийн хатан хаан